Vanhempainpäivärahan laskutavat muuttuvat

Tammikuun alusta alkaen vanhempainpäivärahakaudelta maksettava 30 päivän korotusosa poistetaan, ja päiväraha määräytyy jatkossa korkeintaan 70 %:n korvausasteen mukaan nykyisen 75 %:n sijaan. Muutos koskee niitä vanhempia, joiden vanhempainpäivärahakausi alkaa 1.1.2016 jälkeen

Tällä hetkellä vanhempainpäivärahoja on maksettu osan aikaa korotettuna. Jatkossa vanhempainpäiväraha on

· 70 prosenttia työtuloista, jos ne eivät ylitä 36 686 euroa,

· 40 prosenttia työtuloista, jos tulot ovat 36 687-56 443 euroa,

· 25 prosenttia työtuloista, jos tulot ovat yli 56 443 euroa.

Muutos ei koske äitiysrahan korotusta ensimmäisten 56 päivän osalta. Sitä maksetaan jatkossakin korotettuna ensimmäisiltä 56 arkipäivältä niin, että se on enintään 90 % työtuloista.