Vanhenevan väestön turvallisuusuhat kasvussa Lounais-Suomessa

Läheisväkivalta on lisääntynyt Lounais-Suomen alueella kaksi prosenttia poliisin perheväkivaltatehtävien lukumäärän perusteella arvioituna. Tilastojen mukaan pahoinpitelyrikoksissa yli 61-vuotiaiden asianomistajien määrä on kuitenkin kasvanut vuosien 2009–2013 aikana noin 25 prosenttia Lounais-Suomessa. 

Lounais-Suomen aluehallintovirasto ja Varsinais-Suomen ELY-keskus ovat arvioineet Satakunnan ja Varsinais-Suomen peruspalvelujen saatavuutta vuodelta 2013. Valtakunnallisen arviointikierroksen teemana oli vanhenevan väestön palvelut.

Selvityksen mukaan iäkkäät ovat väestöosuuteensa nähden yliedustettuina vakavissa liikenneonnettomuuksissa. Tilastokeskuksen tilaston mukaan kuolleiden ja loukkaantuneiden yli 65-vuotiaiden lukumäärä on kasvanut Lounais-Suomessa 15 prosenttia vuosien 2009–2013 aikana.

Vanheneva väestönosa saattaa muodostaa joidenkin rikosten osalta myös selkeän kohderyhmän puolustautumiskyvyn heikkenemisen myötä. Poliisin tilastojen mukaan Lounais-Suomessa ikäihmisten uhriutuminen omaisuusrikoksissa lisääntyi huomattavasti vuosien 2009–2013 välisenä aikana. 

Peruspalvelujen saatavutta koskevassa raportissa selvitettiin myös joukkoliikenteen vuorotarjontaa ja palveutasoa, tieverkon kuntoa, liikuntapaikkojen esteettömyyttä, kuntien kulttuuripalveluja sekä perusopetuksen ja toisen asteen koulutuksen saavutettavuutta.