Vanhusten intensiivistä kotihoitoa tarvitaan lisää

Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen alueprofiilin mukaan Satakunnassa on kiinnitetty muuta maata enemmän huomiota erityisryhmien, kuten omaishoitajien, kotihoidossa olevien yksin asuvien ja paljon päivystystä käyttävien iäkkäiden, tukemiseen.

Sen sijaan Satakunnassa pitäisi lisätä intensiivistä kotihoitoa, jotta myös paljon apua tarvitsevat voisivat asua kotona nykyistä useammin.

Kotihoidon rinnalle Satakunnassa tarvitaan lisää ryhmämuotoisia palveluja ja järjestöjen järjestämiä palveluja. Näitä vaihtoehtoja pitäisi olla tarjolla niille, joiden avun tarve on vielä pieni.

Satakunnan kunnissa tarvitaan yhtenäistämistä iäkkäiden palvelurakenteeseen. Osassa kunnista on laitoshoidon purkaminen vielä kesken. Pori, Rauma, Harjavalta ja Säkylä arvioivat tarvitsevansa lisää palveluasumisen vaihtoehtoja.