Vapaaehtoinen metsien suojelu etenee myötätuulessa

Metsien vapaaehtoinen suojelu on menestystarina.

- Metso on merkittävästi edistänyt ympäristö- ja metsäalan yhteistyötä ja saavuttanut sidosryhmien laajan hyväksynnän. Huomionarvoisinta Metsossa on kuitenkin sen suosio maanomistajien keskuudessa, toteaa projektipäällikkö Kimmo Syrjänen Suomen ympäristökeskuksesta.

Metso-ohjelmassa kehitetään suojelualueverkostoa sekä perustamalla uusia suojelualueita että kunnostamalla heikentyneitä ekosysteemejä, kuten perattuja metsäpuroja tai ojitettuja korpia.

Ohjelma on kohdistettu Lapin eteläpuolisiin yksityisomistuksessa oleviin metsiin, joiden suojelupinta-ala on vielä hyvin alhainen. Ohjelma on saavuttanut maanomistajien luottamuksen. Siihen tarjotaan runsaasti luonnon monimuotoisuuden kannalta laadukkaita metsiä.

Suojelukeinoista suosituin on yksityisen suojelualueen perustaminen, jossa maanomistajalle korvataan puuston arvo ja alue jää maaomistajalle, mutta sitä ei voi enää käyttää puuntuotantoon.