Vapaaehtoistyö voi viedä jopa työttömyysturvan

Talkoo- tai vapaaehtoistyö on monelle työttömälle työnhakijalle henkireikä, joka pitää kiinni elämässä. Hyvän tekeminen voi työttömän kohdalla kuitenkin johtaa työttömyysturvan menettämiseen.

Työttömyysturvalain mukaan työttömällä työnhakijalla on oikeus työttömyysturvaa menettämättä tehdä talkoo- ja vapaaehtoistyötä. Työn täytyy olla kuitenkin palkatonta ja yleishyödyllistä. Vain kulujen, kuten matkakulujen ja ruokailun korvaus sallitaan.

Tavanomaiseksi talkootyöksi katsotaan esimerkiksi vastikkeeton naapuriapu ja yhteisöissä tehtävä yleishyödyllinen työ.

Lue lisää tiistain Länsi-Suomesta