Varsinais-Suomen alueelle kymmeniä uusia luonnonsuojelualueita

Ympäristöministeriö pyytää lausuntoja luonnonsuojelualueiden perustamisesta Varsinais-Suomeen. Kaikki alueet ovat valtion omistamia ja kuuluvat eri suojeluohjelmiin. Alueiden perustamista ovat valmistelleet ympäristöministeriö ja Metsähallitus, jotka kuulivat eri tahojen näkemyksiä paikallisissa tilaisuuksissa viime vuonna.

Varsinais-Suomeen on tarkoitus perustaa 91 luonnonsuojelualuetta, joiden yhteispinta-ala on noin 12 900 hehtaaria. Alueet sijaitsevat tasaisesti eri puolilla maakuntaa ja kattavat noin prosentin sen maapinta-alasta.

Mukana on useita hienoja luonnonalueita. Suurimmat kohteet ovat erämaisia soita maakunnan pohjoisosissa, ja laajoja alueita on myös saaristossa. Lisäksi suojellaan lintuvesiä, lehtoja, vanhoja metsiä ja perinnemaisemia.

Vaikka kyseessä on Varsinais-Suomen alue, löytyy perustettavia luonnonsuojelualueita myös esimerkiksi Rauman ja Euran alueilta, sillä sama suojelualue voi olla useamman kunnan alueella.

Euran ja Laitilan alueilla sijaitsevat Iso-Hölön, Nukinrahkan ja Hirvilamminsuon luonnonsuojelualueet. Raumaan kuuluu puolestaan Otajärven luonnonsuojelualue, joka ulottuu myös Pyhärantaan ja Laitilaan.

Laitilaan ehdotetaan luonnonsuojelualueita Iso-Hölön, Nukinrahkan ja Hirvilamminsuon lisäksi myös Otajärven, Malijärven, Koppelon, Untamalan sekä Kivijärven alueille.

Perustamisasetukset ovat lausunnolla ja lausunnot pyydetään toimittamaan ympäristöministeriön kirjaamoon 13.9.2013 mennessä sähköisesti osoitteella kirjaamo.ym@ymparisto.fi tai postitse osoitteella Ympäristöministeriö, PL 35, 00023 Valtioneuvosto.