Varsinais-Suomen ELY-keskus : Tienpitoon tulee lapiokaupalla kurjuutta

Varsinais-Suomen ELY-keskuksen Tienpidon ja liikenteen suunnitelma vuosille 2014–2018 on valmistunut. Kehysriihen säästöt eivät ole siinä mukana, koska ne tarkentuvat vasta myöhemmin.

Joka tapauksessa tienpidossa ja joukkoliikenteessä on ELY-keskuksen mukaan jatkossa jaettavana lapiokaupalla kurjuutta.

Kevään kehysriihessä päätettiin perusväylänpidon 100 miljoonan euron säästöistä.

Se tarkoittaa teiden kunnossapitotoimien vähenemistä. Ensisijaisesti varmistetaan tieverkon liikennöinti päivittäisten kunnossapitotoimien turvin. Näihin kuuluvat mm. talvihoito, päällysteen paikkaukset ja sorateiden hoito.

Päivittäinen kunnossapito on kilpailutettu 5-vuotisiin alueurakoihin, kun taas alueellisiin investointeihin ei ole ollut viime vuosina juurikaan rahoitusta. Säästöjä on siis saatavissa lähinnä ylläpidosta, kuten päällystyksestä ja siltojen korjauksista.

Päällystysmäärät ovat puolittuneet muutamassa vuodessa, päällysteitä on uusittu kevyemmillä menetelmillä ja päällystekerrosten kasvattaminen ja rakenteen parantamiset on jätetty tekemättä. Osa silloista on päätetty käyttää hallitusti loppuun peruskorjauksen sijasta.

Positiivista kuitenkin on, että kehysriihen säästöt eivät kohdistu jo sovittuihin parannusinvestointeihin. Näin ollen rahoitusta odotetaan saatavan Raumalle valtatielle 8 rakennettavaan eritasoliittymään Lakarin logistiikka-alueen kohdalle.