Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset kannustaisi yrittäjyyteen

Varsinais-Suomen Kokoomusnaiset nimeää yrittäjyyteen kannustamisen tärkeimmäksi ja kiireellisimmäksi keinoksi Suomen kilpailukyvyn ja työllisyyden parantamiseen.

Yhdistys muistuttaa sekä yrittäjyydestä kiinnostuneista korkeakouluopiskelijoista että kasvavasta eläkeläisten määrästä, jotka jättävät taakseen valmiita yrityksiä asiakaskuntineen ja tuotteistoineen.

– Finnveran rahoitusmahdollisuudet tarjoavat apua yritystä jatkavalle, mutta vaadittava omarahoitusosuus ja vaaditut vakuudet ovat nuorelle, usein opintovelkaiselle yrittäjälle kynnyskysymys pohdittaessa mahdollisuuksia jatkaa eläköityvän yrittäjän liiketoimintaa, todetaan kannanotossa.

– Työttömyysturvan yhteensovittaminen yrittäjätulon kanssa tasoittaisi uutta aloittavan tai vanhan yrityksen toimintaa jatkavan yrittäjän mahdollisuuksia ottaa kantaakseen liiketoiminnan riskit sekä vähentäisi kannustinloukkuja. Myös vastavalmistuneiden nuorten yrittäjyyden tukeminen olisi kansantaloudellisesti viisasta.