Varsinais-Suomen sairaalat liittyvät Tyksiin

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin aluesairaalat Salossa, Loimaalla ja Uudessakaupungissa tulevat osaksi Tyksin organisaatiota ensi vuoden alusta alkaen.

Sairaanhoitopiirin valtuusto sinetöi yhdistymisen hyväksymällä tiistaina siihen tarvittavat muutokset hallintosääntöön.

Sairaaloiden hallinnollista liitosta on valmisteltu niin sanotussa Yksi sairaala -projektissa, jonka ajatuksena on muodostaa Tyksistä yhtenäinen, koko maakunnan erikoissairaanhoidon kattava kokonaisuus, joka toimii yhteisellä organisaatiolla Turun lisäksi myös nykyisissä aluesairaalakaupungeissa.

Muutoksessa Salon, Loimaan, ja Vakka-Suomen sairaalat liitetään Tyksin kantasairaalassa vuonna 2013 käyttöön otettuun hoitolinjaorganisaatioon. Organisaation ideana on koota tietyn potilasryhmän hoitoon keskittyvät lääkärit ja muut hoitotyön ammattilaiset yhteen. 

Toiminnallinen ja taloudellinen vastuu potilaiden hoidoista keskitetään ensi vuoden alusta alkaen Tyksin toimialuejohtajille, jotka toimivat yhteistyössä aluesairaaloiden koordinoivien ylilääkäreiden ja johtavien ylihoitajien kanssa.

Uudistuksessa sairaanhoitopiirin erilliset tulosalueet vähenevät kahdeksasta seitsemään, kun Tyksin ja nykyisen alueellisen erikoissairaanhoidon tulosalueet liitetään yhdeksi somaattisen hoidon tulosalueeksi.