Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri laskee hieman hintojaan kunnille

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiiri alentaa Turun yliopistollisen sairaalan ja Turunmaan sairaalan palvelujen kuntalaskutushintoja vuoden 2016 osalta. Myös psykiatrian sekä ensihoidon ja päivystyksen liikelaitosten palvelujen hinnat alenevat.

–Hinnan alennuksiin päädyttiin, koska toiminta on ollut jonkin verran odotettua aktiivisempaa ja kustannuskehitys on samalla säilynyt maltillisena. Kuluvan tilikauden tulos on sen vuoksi muodostumassa 13,7 miljoonaa euroa tavoitetta suuremmaksi, eikä ylijäämää tavoitella sovittua enempää, sairaanhoitopiirin johtaja Leena Setälä kertoo.

Sairaanhoitopiirissä palvelut hinnoitellaan omakustannusperiaatteella. Hinnankorjauksilla on vähäinen kuntien loppuvuoden maksuosuuksia pienentävä vaikutus, sillä korjausliikkeet kuntien tasaerälaskutukseen tehtiin jo aiemmin syksyllä.

Hoidettujen potilaiden määrä on kasvanut 2,6 prosenttia viime vuodesta. Myös avohoitokäynnit ja toimenpiteiden määrä on arvioitua korkeampi. Psykiatrian tulosalueella on annettu vuodeosastohoitoa erityisen paljon.

Sairaanhoitopiirin hallitus päätti tänään kokouksessaan pitää ensi vuoden asiakasmaksut ennallaan. Päätösesitys hyväksyttiin äänestyksen jälkeen äänin 11–7.

Potilaiden maksamia käynti- ja hoitopäivämaksuja korotettiin tämän vuoden helmikuussa 15 prosentilla, ja hallituksen enemmistö katsoi, että asiakasmaksuasetuksen sallimaa lähes yhtä suurta lisäkorotusta ei tule tehdä. Asiakasmaksujen täysimääräinen korotus sisältyy kuitenkin vuoden 2018 taloussuunnitelmaan.