Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus esittääkin ensi vuodelle nollatavoitetta

Varsinais-Suomen sairaanhoitopiirin hallitus käsitteli tiistaina vuoden 2017 talousarvioesitystä jäsenkunnilta saadun palautteen perusteella.

Hallitus päätti esittää tänään kokoontuvalle valtuustolle, että ensi vuoden tavoitteena onkin nollatulos, eikä aiemman esityksen mukainen 5,6 miljoonaa euron ylijäämä.

Päätöksestä seuraa, että vuoden 2018 taloussuunnitelmassa varaudutaan alijäämien kattamiseen, eli vuoden 2018 tulostavoitteeksi asetetaan 5,6 miljoonaa euroa.

Tulostavoitteen muuttaminen pienentää jäsenkuntien keskimääräisiä maksuosuuksia vuonna 2017 yhteensä 5,1 miljoonaa euroa. Vuonna 2018 jäsenkuntien maksuosuudet sen sijaan kasvavat 2,5 prosenttia aiemmin esitetyn 0,6 prosentin sijasta.

Alijäämien kattamissuunnitelma perustuu oletukseen, että maakuntalain ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisestä annetun lain tullessa voimaan kuntayhtymien tulee kattaa alijäämänsä vuoden 2018 loppuun mennessä.