Varsinais-Suomen sinisen kasvun tekijät koottu verkkosivustolle

Varsinais-Suomen liitto tiedottaa, että verkkosivusto sininenkasvu.fi kokoaa maakunnan merialan osaamista ja antaa käsityksen, mitä sinisellä kasvulla tarkoitetaan. Katsomaan pääsee tästä.

Sininen kasvu on osa EU:n yhdennettyä meripolitiikkaa, jolla tähdätään älykkääseen, kestävään ja osallistavaan kasvuun.

Varsinais-Suomessa se on yksi potentiaalisimpia menestystekijöitä. Verkkosivustolle kootaan esimerkkejä sinisen kasvun alalla toimivista yrityksistä, tutkimushankkeista ja muista toimijoista.

- Sivuston luonti lähti liikkeelle tarpeesta verkottaa meidän Itämeren alueen yhteistyöalueiden sinisen kasvun toimijoita keskenään. Me hyödynnämme sivustoa varsinaissuomalaisten sinisen kasvun toimijoiden esiintuomiseen ja tarjoamme myös alustan kansainväliselle näkyvyydelle, toteaa Varsinais-Suomen liiton elinkeinopäällikkö Petteri Partanen.

Sinisen kasvun sivustolla esiteltäviksi pääteemoiksi on tunnistettu meriteollisuus, matkailu, biotieteet sekä tutkimus ja innovaatiot. Viides pääteema on Itämeren alueen yhteistyö.

Sivusto on työstetty osana Interreg-ohjelmasta rahoitettua Smart Blue Regions -hanketta.