Varsinais-Suomen vesistöjen suojeluun kolme miljoonaa euroa

Maa- ja metsätalousministeriö on kiinnittänyt erityistä huomiota Saaristomeren valuma-alueen vesistöjen tilaan sekä myös laajemmin kotieläintalouden aiheuttamaan ympäristöpaineeseen.

Ministeriö on päättänyt kohdentaa tähän tarkoitukseen Manner-Suomen maaseudun kehittämisohjelmasta erillisen määrärahakiintiön, joka osoitetaan kaikkiaan kuuden ELY-keskuksen käytettäväksi.

Tuki tullaan käyttämään vesien suojelua ja ravinteiden kierrätystä edistävinä hanke- ja yritystukina Varsinais-Suomen, Uudenmaan, Satakunnan, Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan sekä Pohjois-Pohjanmaan maakuntien alueella.

Koska tämän tuen painopisteeksi on valittu vesien tilan parantaminen nimenomaan Saaristomeren valuma-alueella, niin tuesta suuri osa, kolme miljoonaa euroa, tulee käytettäväksi Varsinais-Suomeen.