Varsinais-Suomen Yrittäjät: Harva asiakas on kiinnostunut ympäristöasioista

Yritykset huomioivat ympäristövaikutukset toiminnassaan, selviää Varsinais-Suomen Yrittäjien tekemästä kyselystä, johon vastasi 322 yrittäjää tai yrityksen edustajaa.

Kyselyn mukaan ympäristövaikutukset huomioi noin 90 prosenttia vastaajista ja noin 75 prosenttia on selvillä velvoittavasta lainsäädännöstä.

Noin kahdessa kolmasosassa yrityksiä on toteutettu investointeja tai toimenpiteitä, joilla on pyritty säästämään energiaa ja ympäristöä. Eniten on keskitytty lämmitykseen, koneisiin ja laitteisiin, valaistukseen ja kuljetuksiin.

Energiakustannuksia ei seuraa noin neljännes yrityksistä, kun taas noin 60 prosenttia on kiinnostunut energiatehokkuuden parantamisesta.

Kun kysyttiin asiakkaiden näkemystä, vain noin 40 prosenttia yrityksistä uskoo asiakkaidensa olevan kiinnostuneita ympäristöasioista.

Yritykset eivät kovin ahkerasti käytä ympäristöystävällisyyttä myöskään kilpailuvalttina.