Varsinais-Suomessa aletaan edistää maatilojen biokaasutuotantoa

Seitsemänvuotisessa Circwaste-hankkeessa edistetään kiertotaloutta käytännön toimenpitein. Tarkoitus on tehdä merkittäviä toimia kiertotalouden edistämiseksi myös Lounais-Suomessa, jonne tukea suuntautuu lähes kolme miljoonaa euroa.

Varsinais-Suomessa toteutetaan pilotteja, joissa muiden muassa vähennetään ruokahävikin määrää, edistetään maatilojen biokaasutuotantoa ja kehitetään maa-ainesten kiertoa, tiedottaa Varsinais-Suomen liitto.

- Tilakoon biokaasulaitos resurssien kierrättäjänä -pilotin tavoitteena on saada alueelle lisää maatilojen omia biokaasulaitoksia. Gasum on parantamassa Lounais-Suomen alueella kaasuverkkoa, joka edistää myös pienen mittakaavan tuotantoa. Kysynnän lisääntyminen on merkittävää kaasutuotannon taloudelliselle kannattavuudelle, toteaa Turun ammattikorkeakoulun projektipäällikkö Pekka Alho.

Maa-ainesten kiertotaloutta hankkeessa edistää Kiertomaa Oy, joka tulee kehittämään Saramäessä sijaitsevalla käsittelyalueella materiaalien välitystä ja prosessointia käyttökelpoisempaan muotoon.

- Uusiomaa-ainesten ja ylijäämämaiden tehokkaampi käyttö voi tuoda merkittäviä kustannussäästöjä rakennushankkeiden toteutukseen, sanoo rakennuttamispäällikkö Patrik Jalonen Lounais-Suomen Jätehuolto Oy:stä.

Hankkeessa luodaan myös alueelliset toimintalinjaukset jätehuoltosuunnitelmien toteutukseen ja seurantaan sekä tuodaan esille jätehuollon edistämismahdollisuuksia ja tavoitteita sekä osoitetaan jätehuollon tutkimuksellisia tarpeita.