Varsinais-Suomessa lyhin odotusaika erikoissairaanhoitoon

Koko maassa lyhimmät odotusajat erikoissairaanhoitoon ovat Varsinais-Suomessa, jossa hoitoon pääsyn mediaani on 31 vuorokautta. Pisimmät odotusajat ovat Etelä-Savossa, jossa mediaani on 66 vuorokautta. Tiedot ilmenevät Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen tuoreesta seurantaraportista, joka kuvaa elokuun lopussa vallinnutta tilannetta.

Erikoissairaanhoitoon pääsy on nopeutunut koko maassa. Elokuun lopussa yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita oli 1,3 prosenttia. Hoitoon pääsyn ajoissa on kuitenkin suuria maakunnallisia ja erikoisalakohtaisia eroja.

Turun yliopistollisen keskussairaalan sairaalajohtaja Petri Virolaisen mukaan Varsinais-Suomessa on vähän yli kuusi kuukautta hoitoa odottaneita, eikä hoitotakuun saavuttaminen yleisellä tasolla ole ongelma.

Pisimmät keskimääräiset odotusajat ovat kaihi- sekä polven ja lonkan tekonivelleikkauksiin.

Varsinais-Suomessa kaihileikkauksen keskimääräinen odotusaika on 65 vuorokautta ja tekonivelleikkauksiin 61 vuorokautta.