Varsinais-Suomi on matkalla kohti hiilineutraalia maakuntaa

Tieliikenne aiheuttaa 27 prosenttia Varsinais-Suomen kasvihuonekaasupäästöistä. Liikennepäästöjä ei saada merkittävästi vähenemään ilman yhdyskuntarakenteen ja liikkumistottumusten muutosta, toteavat ely-keskus ja Varsinais-Suomen liitto. Kuva: Pekka Lehmuskallio

Suomen ympäristökeskuksen (Syke) tekemien laskelmien mukaan Varsinais-Suomen kasvihuonepäästöt ovat laskeneet 26 prosenttia vuosina 2007–2015. Työ päästöjen vähentämiseksi on käynnissä, mutta tavoitteesta ollaan vielä kaukana, tiedottavat ely-keskus ja Varsinais-Suomen liitto.

Hiilineutraali maakunta edellyttää kasvihuonekaasupäästöjen leikkaamista vähintään 80 prosentilla ja loppujen päästöjen hyvittämistä esimerkiksi viljely- ja metsämaan hiilinieluja lisäämällä.

Varsinais-Suomessa on sitouduttu tavoittelemaan yhdessä hiilineutraalia maakuntaa vuoteen 2040. Keinot sovitaan yhteistyössä ja tiekartan valmisteluun kutsutaan laajasti toimijoita.

Suurin osa Varsinais-Suomen päästöistä tulee fossiilisista polttoaineista ja tieliikenteestä, yhteensä 61 prosenttia vuoden 2015 päästöistä. Myös sähkönkulutus ja maatalous ovat merkittäviä päästölähteitä, yhteensä 34 prosenttia.

Viime huhtikuussa kunnat haastettiin tavoittelemaan hiilineutraaliutta ja alkuvuodesta maakuntahallitus selvitti kyselyllä kuntien tahtotilaa. Kyselyn perusteella kunnilla on vahva tahto hiilineutraaliuden saavuttamiseen.

Kevään aikana Varsinais-Suomen liitto ja Valonia järjestävät kuntatapaamisia, joilla selvitetään yksityiskohtaisemmin kuntien ratkaisuja, tarpeita sekä kiinnostusta yhteistyömuodoille ja toimille. Aiheesta pidettiin media-aamiainen tiistaina.