Varusmiehet ovat tyytyväisiä saamaansa koulutukseen

Syksyllä ja talvella 2013 kotiutuneet varusmiehet antoivat loppukyselyssä kaikkien aikojen parhaat arvosanat puolustusvoimien antamasta koulutuksesta ja varusmiespalvelusajastaan.

Viime vuoden talvella ja syksyllä kotiutuneiden kyselyssä palkattu henkilöstö sai arvosanaksi 4,1 arvoasteikolla 1–5. Armeija-aika koetaan positiivisena asiana, ja myönteisiä kokemuksia varusmiespalveluksestaan sai noin 85 prosenttia varusmiehistä. Myös maanpuolustustahto on edelleen pysynyt korkealla tasolla: 4,0 asteikolla 1–5.

Varusmiehet vastaavat loppukyselyyn jokaisen kotiutumisen yhteydessä. Varusmiesten antama palaute puolustusvoimien koulutuskulttuurista, koulutuksen laadusta sekä palkatun henkilöstön ja varusmiesjohtajien toiminnasta on pidemmällä aikavälillä jatkuvasti parantunut.

Varusmiespalveluksen keskeyttämisten määrä on laskenut lievästi vuodesta 2008 alkaen, jolloin enimmillään noin 19 prosenttia varusmiehistä keskeytti palveluksensa. Heinäkuussa 2013 palveluksen aloittaneista varusmiehistä hieman alle 15 prosenttia keskeytti palveluksen. Tammikuussa 2014 palveluksensa aloittaneiden varusmiesten keskeyttämisten määrässä ei tällä hetkellä ole merkittäviä eroja kahteen edelliseen saapumiserään.