Vastaanottotyöryhmä nopeutti psykiatriseen hoitoon pääsyä

Vasta vuoden toiminut Rauman Psykiatrian Vastaanottotyöryhmä on nopeuttanut potilaiden pääsyä psykiatriseen hoitoon Raumalla.

Työryhmä perustettiin vastaamaan nopeaan ja akuuttiin hoidon tarpeeseen psykiatrisen osastohoidon loputtua Raumalla vuosi sitten. Rauman malli on ainoa laatuaan Satakunnassa. 

Vastaanottotyöryhmässä työskentelee lääkärin lisäksi neljä sairaanhoitajaa, sosiaalityöntekijä ja psykologi. Sen toimintaperiaatteisiin kuuluu nopea yhteydenotto potilaaseen sekä tiiviit alkuvaiheen hoitokäynnit. 

-Tutkimukset osoittavat, että juuri alkuvaiheen hoidolla on suurin vaikutus, sanoo vastaanottoryhmän lääkäri Antti Alho.

Hänen mukaansa vastaanottotyöryhmän tarkoituksena on nimenomaan pureutua tähän alkuvaiheen tehokkaaseen hoitoon. Ryhmän toimintaan kuuluu muun muassa päivystys arkisin kello 20:een saakka.

Ensimmäisenä vastaanottotyöryhmän toimintavuotena hoitoa sai 382 uutta potilasta, ja kaikkiaan potilaskäyntejä kertyi reilusti yli 2000.

Psykiatrian erikoislääkäri Antti Alhon mukaan suuret kävijämäärät selittyvät madaltuneella kynnyksellä lähettää potilas hoitoon.

Sekä potilaat että heidät lähettäneet lääkärit ovat kokeneet Rauman psykiatrisen vastaanottotyöryhmän mielekkääksi tavaksi toimia.