Veden korkeuden nosto ennalleen alkaa ensi tiistaina

Pappilankosken vesivoimalan padon tukimuurin korjaus Eurajoella on valmistumassa. Pato on ollut korjaustöiden alla kolmisen viikkoa.


Korjaustöiden ajaksi padon yläpuolista vedenpintaa laskettiin alas voimalaitoksen ja Irjanteen välisellä jokiosuudella. Ensi tiistaina 21. toukokuuta aloitetaan veden nosto tavanomaiseen korkeuteen. Vedenpinnan arvioidaan palautuvan ajankohtaan nähden normaalille tasolle noin vuorokauden sisällä.


Vedenpinnan jyrkillä vaihteluilla on vaikutuksia muun muassa UPM:n Rauman tehtaalle ja Rauman Vesi Oy:lle, sillä ne käyttävät Eurajokea raakavesilähteenä.

Patorakennelmat kuuluvat Paneliankosken Voima Oy:lle. Yhtiö vastaa korjauskustannuksista. Kustannusarvio on noin 75 000 euroa.
 

Patoa vahvistettiin korjaamalla muun muassa tukimuurissa todetut syöpymiskohdat. Lisäksi ruostevaurioista kärsinyt vanhin patoluukku kunnostettiin.
− Tukimuurissa korjauksia tehtiin betonivaluilla. Vuotavat valusaumat paikattiin injektointimenetelmällä. Näin patorakenteesta saatiin pitävä, kehityspäällikkö Matti Huttunen sähköyhtiöstä sanoo.


Huttusen mukaan yläveden patorakenteiden kunnostustyöt ovat aika ajoin tarvittavia töitä, joilla huolehditaan padon säilymisestä turvallisena. Tulevina vuosina vastaavia töitä tehdään alaveden puolella, jolloin ei ole tarvetta yläveden pinnan laskuun.