Vedenkeittokielto ohi Pappilanmäessä

Vesihuoltolaitos on päässyt Euran Pappilanmäen-Hakamäen sekä Inkimäentien-Pakolantien alueita vaivanneessa bakteeritaistelussa voiton puolelle.

Maanantaina otetut vesinäytteet osoittivat, että mikrobipitoisuudet ovat laskeneet talousvedelle asetettujen arvojen mukaisiksi.Vedenkeittokehotusta ei näin ollen tarvitse enää jatkaa.

Myös suojaklooraus ja siihen liittyvä juoksutus lopetetaan. Vesihuoltolaitos huuhtelee kiinteistökohtaisia putkistoja erikseen pyydettäessä.