Veikkausvoittovarat liikuttavat satakuntalaislapsia

Varsinais-Suomen ja Satakunnan alueella toimiva Lounais-Suomen Liikunta ja Urheilu ja saa opetus- ja kulttuuriministeriön kautta vuosittain toiminta-avustusta 546 000 euroa. Tuki tuo jatkuvuutta toimintaan, sillä se on pysynyt samana viimeiset kuusi vuotta. Tuet kattavat noin 30 prosenttia yhdistyksen kokonaiskuluista.

- Veikkausvoittovaroista myönnettävällä tuella on meille valtavan suuri merkitys. Se luo pohjan kaikelle muulle toiminnalle, kertoo aluejohtaja Jari Haapanen LiikU:sta.

Haapasen mukaan tuen ansiosta yhdistys voi järjestää edullisia tapahtumia ja koulutuksia paikallisille toimijoille

Viime vuonna opetus- ja kulttuuriministeriö jakoi liikunnan ja urheilun tukemiseen veikkausvoittovaroja 147,3 miljoonaa euroa. Veikkausvoittovarojen osuus ministeriön kaikista liikunnalle jakamista tuista on yli 90 prosenttia.

Haapasen mukaan suosituinta toimintaa ovat lasten ja nuorten liikuntaleirit.

Vuoden 2015 aikana Raumalla ja lähialueilla tukea on myönnetty Euraan kuntosalia varten, 75 000 euroa; Rauman kaupungille jäähallin perusparannukseen, 97 000 euroa sekä Säkylän kunnalle Isosäkylän liikuntapuistoon, 51 000 euroa.