Vekarassa huhkitaan luonnon hyväksi – hanke tuo lisää luonnonhoitotöitä U:gin saaristoon

Vapaaehtoiset muun muassa raivaavat kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa. Kuva: Tero Juhola/Metsähallitus

WWF:n vapaaehtoiset hoitavat parhaillaan Uudenkaupungin saaristossa sijaitsevan Vekaran saaren arvokkaita perinnemaisemia. Lauantaina päättyvällä talkooleirillä avarretaan saaren ketoja, niittyjä ja hakamaita, jotta uhanalaiset niittylajit saisivat lisää elintilaa.

Kalkkikivijuonteiden ja vanhojen laidunmaiden syleilyssä viihtyvät harvinaiset niittylajit, jotka kärsivät meren rehevöitymisestä ja saariston umpeenkasvusta. Myös ilmastonmuutos uhkaa muuttaa harvinaiseksi käyneiden lajien elinympäristöjä.

Viikon mittaisissa talkoissa noin 20 vapaaehtoista muun muassa raivaa kedoille ja rantaniityille levinnyttä katajikkoa sekä niittylaikut ja rannat valtaavaa kurtturuusua.

– Vekaran leirillä aloitetaan uuden Rannikko-LIFE -hankkeen luonnonsuojelutoimenpiteet Uudenkaupungin saariston alueella. Tulevina vuosina pääsemme hoitamaan uhanalaista saaristoluontoa myös muilla alueen luonnonsuojelualueilla, kertoo leirin vetäjänä toimiva Tiina Jalkanen Metsähallituksen Luontopalveluista.

– Perinneympäristöissä elää peräti kolmasosa Suomen uhanalaisista lajeista. WWF:n talkooleireillä niitä autetaan hyvin konkreettisella tavalla. Vähiin huvenneiden perinneympäristöjen pelastamisella on kiire, joten vapaaehtoistemme työpanos on äärettömän tärkeä, kertoo WWF:n suojeluasiantuntija Teemu Niinimäki.

Rannikko-LIFE -hankkeen töitä tehdään vuoteen 2025 asti. Talkooleirien ja eri menetelmin toteutettujen kunnostusten lisäksi saaristoniittyjä hoidetaan laiduntamalla. Vekarassa kunnostuksen jatkohoidosta vastaavat lampaat.

Rannikko-LIFE -hanke 2018–2025

Rannikko-LIFE-hanke kunnostaa rannikon lajirikkaita elinympäristöjä raivauksin, kulotuksin ja palauttamalla perinneympäristöjä laidunkäyttöön.

Näin vahvistetaan elinympäristöjen verkostoa, jotta lajit pystyvät leviämään uusille alueille ilmastonmuutoksen muuttaessa vanhoja elinalueita kelvottomiksi.

Hoidon kohteena on 41 Natura 2000 -suojelualuetta Perämereltä Viron pohjoisrannikolle.