Veljestapaamisessa muistutettiinperinteen jatkon tärkeydestä

– Kun sotaveteraanien aika väistämättä päättyy, on entistä tärkeämpää, että nuoremmat sukupolvet vievät eteenpäin kiitosta hyvinvoinnin pelastamisesta sen kohtalonhetkellä. Näin totesi Rauman Patteriston veljestapaamisen aluksi muistotykillä puhunut Esa Valtonen.

Veteraanien määrä veljestapaamisissa on hiipunut vuosi vuodelta. Valtosen mukaan nyt enää vain muutama Patteriston mies jaksaa olla mukana.