Veneväylämerkit voivat olla väärässä paikassa

Useita Rauman lähivesillä ja saaristossa olevia väyläviittoja on irronnut paikoiltaan, tai ne puuttuvat kokonaan.

Rauman merivartioasemalta kehotetaankin veneilijöitä ottamaan huomioon tämän seikan merellä liikkuessaan.

Markus Salo Rauman merivartioasemalta muistuttaa, että aina varsinkin talven jäljiltä pitää olla tarkkana, kunnes väylät ja niiden varrella olevat väylämerkit saadaan tarkastettua ja mahdolliset viat korjattua,

Viitat ja poijut saattavat liikkua ja irrota ankkureistaan esimerkiksi jäiden liikkeellelähdön ja kovien tuulten seurauksena.