Veronpalautukset tileille 3. joulukuuta

Verohallinto maksaa verovuoden 2014 veronpalautukset pankkitileille 3.12. päivän aikana. Maksuosoituksena maksettavat veronpalautukset ovat nostettavissa 9.-11.12. alkaen.
Verovuoden 2014 veronpalautuksia maksetaan 3,3 miljoonalle henkilölle yhteensä 2,2 miljardia euroa. Keskimääräinen palautus on 665 euroa.
Veronpalautuksia saavista henkilöistä 79 prosentilla palautusten määrä on viidestä eurosta tuhanteen euroa. Euroissa mitattuna alle 1 000 euron palautusten osuus kaikista palautuksista on kuitenkin vain reilu kolmannes. Yli 1 000 euron palautusten euromääräinen osuus kaikista palautuksista on siten kaksi kolmasosaa.