Verotarkastukset rakennustyömaille jatkuvat

Verohallinto jatkaa maaliskuun aikana valtakunnallisia tarkastusiskuja rakennustyömaille harmaan talouden kitkemiseksi rakennusalalta. Iskut tehdään yhdessä aluehallintovirastojen työsuojelutarkastajien ja Eläketurvakeskuksen tarkastajien kanssa.

Reaaliaikaisuuteen tähtäävän valvonnan ohessa tarkastajien tavoitteena on myös ohjata rakennusalalla toimivia yrityksiä uuteen lainsäädäntöön. Kaiken ilmoittamismenettelyihin liittyvän tulee olla kunnossa viimeistään, kun laki urakka- ja työntekijätietojen ilmoittamisvelvollisuudesta tulee voimaan 1.7.2014. 

Voimaan tuleva lainsäädäntö koskee kaikkia rakentamiseen liittyviä työmaakohtaisia urakka- ja työntekijätietoja, jotka tulee antaa verohallinnolle kuukausittain.