Vesi-Instituutti osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulua

Prizztech Oy:n tutkimus- ja kehittämisyksikkö Vesi-Instituutti WANDER siirtyy 1.syyskuuta osaksi Satakunnan ammattikorkeakoulua. Siirron vahvistava sopimus allekirjoitettiin tänään. Siirron taustalla on Prizztech Oy:n ja SAMKin tiivistynyt yhteistyö tutkimus- ja kehittämistoiminnan osalta.

Raumalla toimivan Vesi-Instituutin toimialana ovat vesi ja veden kanssa kosketuksissa olevien materiaalien asiantuntijapalvelut. Toiminnan olennaisena osana on tieteellinen tutkimus.

Vesi-Instituutin siirto tapahtuu ns. liikkeenluovutuksena. Vesi-instituutti WANDERin nimi säilyy jatkossakin. Vesi-Instituutin kuusi työntekijää siirtyvät vanhoina työtekijöinä osaksi SAMKin Energia ja rakentaminen -osaamisaluetta. Vesi-Instituutin toiminta jatkuu sen nykyisissä tiloissa Teknologiatalo Sytyttimessä Raumalla.