Vesi- ja viemärityöt sulkevat Kairakadun liikenteeltä - kiertotie pyörätieltä

Liikerakennuksen tonttihaaran vesihuollon rakentamistyö alkaa Rauman Kairakadulla ensi maanantaina. Se tarkoittaa autoilijoille väliaikaista kiertotietä, joka menee Kairakadun nykyisen pyörätien kautta.

Vesijohtojen ja viemäreiden liittymäkohdat ovat Kairakadulla Rauman Energian toimitalon kohdalla.

Liikennöinti kiertotiellä osoitetaan etuajo-oikeus - ja väistämisvelvollisuus kohdattaessa -liikennemerkeillä.

Nykyinen suojatie sen sijaan siirretään väliaikaisesti työmaa-alueen ulkopuolelle.

Liittymäalueella kaivuutyö kestää noin viikon sekä koko tonttihaaran rakentaminen noin kuukauden. Työmaa-alueella on 30 km/h -nopeusrajoitus.

Urakoitsijana toimii Rauman Kaivin Oy.