Vesihuollon liittymispakosta ei vielä päätöstä Pyhärannassa

Vesihuoltoverkoston laajentamista suunnitteleva Pyhäranta ei vielä ole valmis päättämään niin sanotun liittymispakon alueesta. Kunnanhallitus palautti vesihuollon toiminta-alueiden määrittämistä koskevan pykälän takaisin valmisteluun.

Kunnanhallitus vaati, että tekninen toimi järjestää aiheesta yleisötilaisuuden ennen päätöksentekoa. Toiminta-alueesta päättää valtuusto.