Vesihuoltopalveluista maksetaan yksi euro vuorokaudessa - yksityistämiselle selvä ei

Kyselyn perusteella vesihuolto halutaan pitää Suomessa julkisissa käsissä. KUVA: arkisto/Pekka Lehmuskallio

Suomalaiset vaikuttavat tyytyväisiltä juomaveden laatuun, selviää ely-keskusten teettämästä kyselystä. Sen mukaan veden laatuun oli tyytyväisiä yhdeksän kymmenestä vastaajasta. Yhtä moni haluaa pitää vesihuoltopalvelut julkisina yksityistämisen sijaan.

Kysely liittyy läntisen Suomen vesihuoltostrategian valmisteluun. Siinä mukana ovat Kanta-Hämeen, Pirkanmaan, Satakunnan, Varsinais-Suomen sekä Etelä-Pohjanmaan, Keski-Pohjanmaan ja Pohjanmaan maakunnat. 

Vastaajia oli runsaat 300. Lähes 40 prosenttia kyselyn vastauksista tuli kuitenkin Satakunnassta ja Varsinais-Suomesta.

Joka toinen maksaisi enemmänkin

Vesihuoltopalvelujen eli esimerkiksi talousveden ja jätevesihuollon käyttö maksaa Suomessa noin euron vuorokaudessa. 

Melkein joka toinen kyselyyn vastannut olisi valmis maksamaan palveluista ainakin jokin verran tätä enemmän, eli enintään 1,20 euroa vuorokaudessa. Suurin osa vastaajista pitää kuitenkin ehtona sitä, että kertyneet maksut käytetään vesihuoltoon eikä kunnan muihin kuluihin. 

Tärkeinä tavoitteina vastaajat pitivät veden riittävyyden varmistamista, pohjavesivaroista huolehtimista sekä jätevedenpuhdistuksen ympäristövaikutuksia.