Vesilinnustus alkaa torstaina

Suomen Riistakeskus muistuttaa vesilintujen metsästyksen alkavan torstaina 20. elokuuta kello 12.

Vesilintuja tavataan koko maassa, ja niiden metsästykseen paikallisella tasolla on verraten hyvät mahdollisuudet.

Jahtiin lähtevien on hyvä pitää mielessä metsästysrajoitukset ja metsästykseen liittyvät vastuulliset käytännöt.

Vesilintujen metsästykseen osallistuu vuosittain noin satatuhatta metsästäjää.

Luonnonvarakeskuksen (Luke) mukaan viime vuonna pyydetyin vesilintu oli sinisorsa, jolloin sitä saatiin saaliiksi noin 251 000 yksilöä. Seuraavaksi yleisimmät saalislajit ovat tavi, telkkä ja haapana.

Elokuun 20. päivästä alkaen saa metsästää sinisorsia, taveja, heinätaveja, haapanoita, jouhisorsia, lapasorsia, punasotkia, tukkasotkia, telkkiä, haahkoja, nokikanoja, ja kanadanhanhia.

Metsähanhen metsästys on kielletty ja merihanhelle on asetettu alueellisia metsästysrajoituksia.

Luonnonvarakeskus toivoo metsästäjien lähettävän siipinäytteitä metsästetyistä vesilinnuista. Näytteitä käytetään tutkimukseen, jossa Luke selvittää muun muassa metsästyksen kohdistumista eri lajeihin, saaliin ajallista ja paikallista vaihtelua, lentokyvyn kehittymistä ja naaraiden sulkasadon ajoittumista.

Vesilintujen metsästyskausi päättyy joulukuun lopussa.