Veteraanikeräykset käynnistyvät

Sotiemme Veteraanit 2014 varainhankinta on käynnistynyt varusmieskeräyksellä, joka jatkuu toukokuun loppuun. Syksyn keräykset käynnistyvät elokuussa varusmiesten toisen saapumiserän aloittaessa palveluksensa.  Viime vuonna varusmiesten keräämä osuus oli yli 1,4 miljoonaa euroa ja reserviläisjärjestöjen 90000 euroa.

Reserviläisjärjestöt järjestävät lauantaina 15.3. oman keräystempauksensa useilla paikkakunnilla eri puolilla maata. 

Paikalliset veteraaniyhdistykset, reserviläisjärjestöt sekä muut maanpuolustusjärjestöjen aktiivit ovat läpi vuoden mukana mahdollistamassa keräyksiä esimerkiksi toimimalla varusmiesten kuljettajina ja muonittajina.

Sotiemme veteraaneja on elossa yhä 32 000. Heidän keski-ikänsä on 90 vuotta. Sotiemme Veteraanit -keräyksillä tuetaan sotiemme veteraanien lisäksi heidän puolisoidensa, leskiensä sekä sotaleskien kotona selviytymistä. Saadulla tuotolla avustetaan muun muassa hoito- ja lääkekuluissa, hankitaan apuvälineitä sekä järjestetään virkistystoimintaa ja kuntoutusta.