Vetinen marraskuu on muuttanut nopeasti vesitilannetta Lounais-Suomen pinta- ja pohjavesissä

Vajaa kuukausi sitten marraskuun alussa Lounais-Suomen vesistöissä oltiin vielä normaalia kuivemmassa tilanteessa, kun sitä edeltävät syyssateet olivat menneet lähinnä vajaiden maavesivarastojen täyttämiseen.

Sen jälkeen märkään maahaan tulleet lähes 100 millimetriä vesisadetta ovat päätyneet tehokkaasti vesistöihin, mikä on nostanut virtaamia ja vedenkorkeuksia reippaasti.

Viime päivien 30-40 millin sademäärä on nostamassa virtaamat monin paikoin keskimääräisten vuotuisten tulvahuippujen tuntumaan ja tämän syksyn ennätyslukemiin.

Tilannetta jatkossa helpottaa se, että ilma on nyt pakastumassa ja vesisateet loppumassa ainakin lähipäiviksi, mikä pienentää maastosta tulevaa valuntaa.

Lounais-Suomen merkittävimmässä vesistössä Kokemäenjoella, jossa tulvariskit ovat suurimmat, on tilanne koko vesistöalueella muuttunut nopeasti viime viikkojen aikana. Pitkään normaalia alempana olleet vesistön yläosan järvet ovat nousseet nopeasti marraskuun sateiden seurauksena ja säännösteltyjen järvien juoksutuksia on suurennettu reippaasti.

Jos alkutalven sääolosuhteet jatkuvat lähipäivien pakkasjakson jälkeen leutoina ja vetisinä, Kokemäenjoen talviset hyydetulvariskit kasvavat.

Viime aikaiset syyssateet ovat kasvattaneet pohjavesivarastoja ja pinnankorkeudet ovat kääntyneet nousuun. Lounais-Suomessa ollaan lähellä keskimääräistä tilannetta pitkään jatkuneen kuivuuden jälkeen.

Pohjavesivarastot täydentyvät siihen saakka, kunnes maa routaantuu.

Sateet ovat huuhtoneet maalta vesistöihin runsaasti ravinteita.