Miten vetovoimainen kaupunki Rauma on? – mielikuvia selvitetään tutkimuksella

Tutkimuksen avulla autetaan kaupunkeja kehittämään niiden tunnettuutta, vetovoimaa sekä elinvoimaa. Kuva: Rauman kaupunki

Rauman kaupunki osallistuu seutukaupunkien vetovoimatutkimukseen. Sähköinen kyselylomake on avoinna 31.1.2019 asti. Tutkimuksessa on mukana 55 seutukaupunkia.

Tutkimuksella selvitetään seutukaupunkeihin liittyviä mielikuvia. Kuntalaiset voivat vastata sähköiseen kyselyyn ja kertoa mielipiteensä kotikaupungistaan.

Lomaketta täyttäessä vastaaja voi arvioida oman kotikaupunkinsa vetovoimaisuutta ja imagoa sekä myös naapuriseutukaupunkeja. Vastaamiseen kuluu aikaa noin viisi minuuttia.

Kyselyyn voi vastata täällä. Kaupungit käyvät keskenään kilpailua vastaajamääristä. Voittaja on kaupunki, joka saa asukasmääräänsä nähden eniten vastaajia.

Tutkimuksen toteuttaa Innolink.