Vettä ei enää tarvitse keittää Pyhärannassa

Juomaveden keittokehotus on äsken purettu Pyhärannassa Kaunissaaren ottamon alueella eli välillä Hirslahti-Santtio-Kaunissaari-Nihtiö-Rihtiniemi-Reila-Kukola.

Terveystarkastajan antaman tiedon mukaan Kaunissaaren verkoston vettä voi taas käyttää normaalisti juomavetenä ja ruuanlaittoon.

Kuluvan viikon maanantaina ja tiistaina otetuissa verkostovesinäytteissä ei enää esiintynyt Escherichia coli- eikä enterokokki-bakteereja.

Kaunissaaren ottamon alueella jatketaan kuitenkin toistaiseksi Rauman kaupungin talousveden käyttöä.

Pohjavedenottamon huoltotoimenpiteet ovat yhä käynnissä.

Pyhärannan rantakylissä katkaistiin käyttöveden tulo viime viikon perjantaina bakteerilöydösten vuoksi. Korvaavaa vettä alettiin pumpata Raumalta samana päivänä, mutta ruoka- ja juomavedelle annettiin keittokehotus.