Video neuvoo lipun käsittelyssä ja liputtamisessa

Liputuskulttuuri Suomessa on sallivaa ja liputtaa voi aina, kun siihen on aihetta. Joitakin sääntöjä on kuitenkin olemassa. Sisäministeriö on julkaissut kaksi liputusvideota, jotka antavat ohjeita hyvään, lippua kunnioittavaan lipun käsittelyyn ja liputtamiseen.

Liputuspäivän ABC -videossa kerrotaan lipun nostosta ja laskusta sekä annetaan ohjeet lipun viikkaamiseen kahdella vaihtoehtoisella tavalla. Suruliputusta käsittelevä video kertoo, milloin ja missä suruliputus toteutetaan ja miten lipun nosto puolisalkoon ja lipun lasku tapahtuvat oikein. 

Vuosittaisia virallisia liputuspäiviä on kuusi. Lisäksi virallisia liputuspäiviä ovat vaalipäivät sekä päivä, jolloin tasavallan presidentti astuu virkaansa. Muita liputuspäiviä on kolmetoista.

Muulloinkin kuin kalenteriin merkittyinä liputuspäivinä voi liputtaa. Lipun voi nostaa salkoon aina, kun katsoo siihen olevan aihetta. Yksityinen kansalainen voi liputtamalla juhlistaa esimerkiksi perhejuhlia tai nostaa lipun salkoon vieraiden kunniaksi. Sama oikeus liputtaa on myös yrityksillä ja yhteisöillä.

Klikkaa kuvaketta ja katso liputuspäivän ABC -video.

Lisätietoa liputtamisesta.