Vielä ehtii tarkistaa ja tarvittaessa korjata veroprosentin loppuvuodeksi

Muutosverokortti kannattaa tehdä ajoissa, sillä Verohallinnon palveluissa on tauko marraskuun alussa. Kuva: Kelly Sikkema

Osalla palkansaajista on vielä liian alhainen veroprosentti. Jos verokortin veroprosentti on koko vuoden tuloihin nähden liian pieni, loppuvuonna palkasta menee vero lisäprosentin mukaan. Verohallinto kehottaakin palkansaajia tarkistamaan oman veroprosenttinsa ja tekemään tarvittaessa muutosverokortin loppuvuodelle OmaVerossa.

Nyt on entistä tärkeämpää seurata omien tulojen kehittymistä vuoden mittaan, sillä tänä vuonna verokortissa on ensimmäistä kertaa vain yksi tuloraja koko vuodelle. Myös erillinen sivutuloverokortti on poistunut käytöstä.

– Suomalaiset ovat syksyn mittaan tehneet muutosverokortteja hieman ahkerammin kuin viime vuonna. Mitenkään poikkeuksellisen voimakkaasti muutosverokorttien määrä ei ole kasvanut, sillä suomalaiset tyypillisesti tarkistavat veroprosenttiaan juuri näin syksyisin. Vuosituloraja kannattaa tarkistaa etenkin silloin, jos omat palkkatulot tai tuloista tehtävät vähennykset ovat selvästi muuttuneet, kertoo ylitarkastaja Päivi Ylitalo Verohallinnosta.

Muutosverokortti kannattaa tehdä sähköisesti Omaverossa. Verokortin voi tehdä myös puhelinpalvelussa tai verotoimistossa.

– Verokortin tekemistä varten palkansaajan pitää aina etukäteen selvittää, kuinka paljon vuoden alusta on kertynyt tuloja ja kuinka paljon niistä on maksettu veroa. Lisäksi tarvitaan arvio koko vuoden tuloista sekä tiedot mahdollisista vähennyksistä, esimerkiksi matkakuluista ja kotitalousvähennyksestä, Ylitalo muistuttaa.

Niiden palkansaajien, joiden on tarpeen tehdä muutosverokortti, kannattaa toimia jo lähiaikoina. Verohallinnon palveluissa on 1.–8.11. katko, joka johtuu tietojärjestelmän päivittämisestä.

Omavero on poissa käytöstä 1.11. klo 15.30–8.11. klo 9. Veroasioita ei voi hoitaa myöskään verotoimistoissa tai puhelinpalvelussa 4.–6.11.Toimistot ja yleisimmät palvelunumerot ovat auki, mutta niistä saa vain yleisneuvontaa.

Palvelukatkon aikana Verohallinnon verotusohjelmistoon viedään uusia verolajeja. Marraskuusta lähtien asiakkaat voivat hoitaa Omaverossa myös varainsiirtoveroon liittyviä asioita. Lisäksi Omaverossa voi palvelukatkon jälkeen antaa rakentamisilmoituksia sekä tehdä arvonlisäveron palautushakemuksen EU-maihin.

Ensi vuoden maaliskuussa myös kaikki kiinteistöveroasiat voi hoitaa Omaverossa.