Vika: Merivettä pääsee OL1:n lauhduttimeen

Olkiluoto 1 -laitosyksiköllä vuotaa merivettä lauhduttimeen. Lauhduttimen merivesivuotokohdan tarkempi etsintä on käynnissä, TVO kertoo nettisivuillaan.

Vuoto on pieni, muutama litra tunnissa. Vuoto havaittiin reaktoriveden sähkön johtokykymittauksessa. Vuotava lauhdutinlohko on erotettu prosessista. Vian tarkemman paikallistamisen ja korjauksen ajaksi laitosyksikön sähkön tuotantoa rajoitetaan 300 megawattiin.

Täyteen sähkön tuotantoon laitosyksikön on arvioitu pääsevän tiistaina 15. huhtikuuta aamulla.

Lauhduttimessa reaktorissa syntynyt ja korkea- ja matalapaineturbiineita pyörittänyt höyry lauhdutetaan vedeksi merivedellä jäähdytettävien lauhdeputkien pinnalla. Lauhduttimen suunnittelussa on huomioitu mahdollinen merivesivuoto siten, että alipaineen vuoksi meriveden vuoto tapahtuu aina laitosyksikön suuntaan.

Vian korjauksen arvioidaan kestävän noin kahdeksan tuntia. Korjaustyöllä ei ole vaikutusta ydinturvallisuuteen.