Vilokarin uimarannallekin uimakielto

Rauman kaupungin omistamalle Vilokarin rantasaunan uimarannalle asetettiin tänään uimakielto. Rantasauna sijaitsee Voiluodolla Pyhärannantien varrella. Uimakiellon syynä on uimavedestä 13.8. ja 16.8. otetuissa vesinäytteissä todettu korkea suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus.

Uimakielto on voimassa toistaiseksi. Veden laatua seurataan säännöllisesti. Uimakielto voidaan purkaa, kun suolistoperäisten enterokokkien pitoisuus kahdessa peräkkäisessä näytteessä alittaa jälleen sosiaali- ja terveysministeriön asetuksessa annetun raja-arvon.

Lillonkarin rantasaunan uimaranta asetettiin uimakieltoon samasta syystä viime viikon tiistaina. Lillonkarin uimarannalla todettiin vastaava enterokokkien pitoisuuden nousu myös vuoden 2011 elokuussa, minkä vuoksi uimaranta oli uimakiellossa viime vuonna 18.8. – 23.9. välisen ajan. Vilokarin uimarantaa ei vuonna 2011 jouduttu asettamaan uimakieltoon.

Rauman uimarantojen veden laatu on yleensä ollut hyvä, eikä raja-arvojen ylityksiä ole juurikaan esiintynyt. Rauman kaupungin ympäristöterveydenhuolto seuraa tällä hetkellä tehostetusti myös muiden merialueella sijaitsevien yleisten uimarantojen veden laatua.

Syytä enterokokkipitoisuuden nousulle yritetään selvittää yhdessä sosiaali- ja terveysalan lupa- ja valvontavirasto Valviran ja terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen kanssa.