Virastojen yhdistämisehdotus puhuttaa

Kaupunginjohtajan ensi vuoden talousarvioehdotus on pistänyt lautakunnat miettimään tarkkaan, mistä kohdista palveluja voidaan säästää. Kasvatus- ja opetuslautakunnan yksi ehdotus kaupunginhallitukselle oli se, että kasvatus- ja opetusviraston ja kulttuuri- ja vapaa-aikaviraston hallinnot yhdistetään.

Rauman kulttuuri- ja vapaa-aikajohtaja Risto Kupari ei näe virastojen yhdistämistä järkevänä ratkaisuna.

– Haluaisin, että katsetta kohdistetaan enemmän niihin perustehtäviin kuin muutaman viraston yhdistämiseen, mikä ei tuo edes säästöjä. Sivistystoimen perustaminen olisi ollut ajankohtainen vuonna 2008, jolloin kulttuuri- ja vapaa-aikakeskusta perustettiin. Silloin se oli moderni ajatus, hän näkee.

– Ei toinen virasto oikein voi ehdottaa edes tuollaista. Se oli vähän huonoa hallintotapaa.

Helppo säästäkohde

Ehdotus kasvatus- ja opetusviraston sekä kulttuuri- ja vapaa-aikaviraston yhdistämisestä lähti alun perin kasvatus- ja opetuslautakunnan puheenjohtajalta Matias Marttiselta. Hallinnollisilla muutoksilta säästäminen tuntuu hänestä väistämättömältä.

– Leikkausten myötä kansalaisten palvelut vääjäämättä kärsivät. Olisi hyvin erikoista tässä tilanteessa, että hallinnosta ei yritettäisi ollenkaan karsia, hän näkee.

Kuparin näkemyksen mukaan virastojen yhdistämisehdotuksessa haettaisiin vain helppoa säästökohdetta.

– Olisimme varsin huonossa asemassa siinä avioliitossa. Heidän toimintansa perustuu vahvasti lakiin, meidän vapaaehtoisuuteen. Selvää on, että he löytäisivät tulevat säästökohteensa meiltä. Korttinsa he oikeastaan näyttivät jo ehdotuksellaan.

Pelko liikuntapaikoista

Kasvatus- ja opetusjohtaja Vesa Lakaniemi kertoo, että virastojen yhdistämistä on käsitelty jo aiemmin muutamaan otteeseen. Hänen mukaansa nykyaikaisen organisaation malleja pitää pohtia.

– Virastojen yhdistäminen on yksi tapa. Monissa kunnissa on jo siirrytty niin sanottuun elämänkaarimalliin.

Elämänkaariajattelussa palveluja suunnitellaan ihmisen ikäkausien ja palvelutarpeiden mukaisesti toimialajakojen sijaan.

Kulttuuri- ja vapaa-aikalautakunnan puheenjohtaja Pekka Wallenius oli huolissaan, kun kuuli ensimmäisen kerran ehdotuksen virastojen yhdistämisestä.

– Huolestuin etenkin siitä, että asia mainittiin toisen viraston säästöjen ohessa.

Hänen mukaansa säästöt pienessä kulttuuri- ja vapaa-aikavirastossa tarkoittaisivat väistämättä leikkauksia palveluista.

– Suurin pelkoni on siinä, että kulttuuri- ja liikuntapaikkojen aukioloaikoja karsitaan esimerkiksi niin, että viikonloppuisin osa paikoista olisi kiinni.

Hänen mukaansa virastojen vertailulukuna käytetään liian usein budjettia. Hänen mukaansa kulttuuri- ja vapaa-aikavirasto on vaikutukseltaan suurimmista pienestä budjetista huolimatta.

– Vaikutus valtava. Esimerkiksi Äijänsuon alueelta voi laskea lähes miljoona suoritetta liikunnan ja liikunnan seuraamisen muodossa. Nämä asiat koskevat alle kouluikäisiä, koululaisia, työväestöä ja eläkeläisiä.

Lue lisää perjantain Länsi-Suomesta