Voltti-talon suojelupäätös palautuu ELY-keskuksen käsittelyyn - haltijoita halutaan kuulla

Ympäristöministeriö ei vahvista Eurajoella sijaitsevan Voltti-talon suojelupäätöstä. Se palauttaa 26.11. tekemällään päätöksellä asian Varsinais-Suomen ELY-keskukselle uudelleen käsiteltäväksi.


Perusteluissa todetaan, että Voltti-talon haltijoita ei ole kuultu asian valmistelun yhteydessä eikä heillä ole ollut mahdollisuutta lausua suojelumääräyksestä.


Ympäristöministeriö ei ota suojelupäätöksen vahvistamiseen kantaa ennen kuin haltijoille on annettu mahdollisuus lausua asiassa.


Taide- ja kulttuuriyhdistys Voltin vuokrasopimus päättyy 31.12.2012. Yhdistys ei suostunut ostamaan kiinteistöä kunnalta, koska sillä ei ole varoja ylläpitää rakennusta.
Myös kunnan kulttuuri- ja matkailutoimi siirtynee vuodenvaihteessa pois rakennuksesta.


Satakunnan taidetoimikunta esitti entistä lääkärintaloa suojeltavaksi 1.12.2010, kun kunnanhallitus oli hakemassa sille purkulupaa. Varsinais-Suomen ELY-keskus asetti kohteen vaarantamiskieltoon 11.1.2011.
Eurajoen kunta valitti päätöksestä Turun hallinto-oikeuteen, joka ei muuttanut ELY-keskuksen päätöstä.