VSV vahvistaa keskijänniteverkkoa Pyhärannassa ja Pyhämaassa

Vakka-Suomen Voima saneeraa sähköverkkoaan yli puolella miljoonalla eurolla linjalla Ihode-Polttila-Ropa-Pyhärannan keskusta. Toukokuussa aloitetun urakan aikana kaivetaan maahan noin 11 kilometriä keskijännitejohtoa.

Kaapeloinnin pelto-osuudet on pyritty saamaan nopeasti valmiiksi, jotta viljelyksille ei aiheutuisi liiallista haittaa. Kaapelointityöt jatkuvat marraskuun loppuun asti.

Projektin aikana täydennetään myös VSV:n rengasverkkoa, eli häiriötilanteissa käytettäviä varasyöttöyhteyksiä.

Maaliskuussa aloitetut Pyhämaan ja Pyhärannan keskustan kaapelointityöt ovat edenneet suunnitellusti. Miljoonan euron projektikokonaisuuteen kuuluu maakaapelointi lähes kahdeksan kilometrin matkalta sekä viisi uutta puistomuuntamoa ja yksi uusi erotinasema.

Lisäksi Pyhärannan ja Pyhämaan väliselle meriosuudelle asennetaan merikaapeli.

Työt ovat nyt puolivälissä ja valmista on syyskuun loppuun mennessä.