Vuojoen kartanon tornikellon kunnostus alkaa

Vuojoen kartanon tornikello puretaan torstaina kunnostusta varten. 

Vuojokisäätiön ja Eurajoen kunnan tavoitteena on saattaa käyntiin kartanon tornikello vielä tämän vuoden kuluessa.

Kellotaulujen ja viisareiden konservointi- ja kultaustyöstä vastaa helsinkiläinen kultaajamestari Raimo Snellman ja kellokoneiston kunnostamisesta kelloseppä Timo Lindroos Raisiosta.  Molemmilla tehtävään valituilla asiantuntijoilla on kokemusta vastaavien tornikellojen kunnostamisesta. 

Varsinainen konservointi- ja kunnostustyö tehdään asiantuntijoiden omissa työhuoneissa.

Käynnistyvän kunnostustyön kokonaisbudjetti on 38 000 euroa. Rahoituksesta vastaa Eurajoen kunta 28 000 euron ja Vuojokisäätiö 10 000 euron summalla.