Vuosisata hulahti hetkessä jokeen

Harjavallan suurteollisuudessa tapahtunut päästö on mittakaavaltaan hurjempi kuin moni ensin osasi hahmottaa.

Norilsk Nickel Harjavalta Oy:n tehtaalta pääsi sunnuntaina Kokemäenjokeen suuri määrä prosessivettä.

Jokeen joutui ainakin 66 tonnia nikkeliä.

Yhtiön ympäristötaseen mukaan nikkelintuotannon päästöt jokeen olivat 0,6 tonnia vuonna 2012. Sunnuntaina Kokemäenjoki joutui siis ottamaan hetkessä vastaan 110 vuoden nikkelipäästöt.

Päästöä voi suhteuttaa myös paljon julkisuutta saaneen Talvivaaran kaivoksen päästöihin. Mallilaskelmien mukaan niissä puhutaan tuhannesta tai korkeintaan joistakin tuhansista kiloista.

Harjavallassa kyse on nikkelin kohdalla siis jopa yli 50-kertaisesta nikkelimäärästä.

Vielä on epäselvää, mitä muita aineita jokeen pääsi ja kuinka paljon. Ympäristöön joutui mahdollisesti ainakin lyijyä ja kadmiumia, mahdollisesti myös uraania.