Winnovan yt-neuvottelut päätökseen, enintään 20 irtisanotaan

Winnovan tänään päättyneiden yt-neuvotteluiden tuloksena irtisanominen tuotannollisilla ja taloudellisilla perusteilla koskee enintään 20 työsuhdetta, lomauttaminen yhtä työsuhdetta sekä enintään neljän henkilön työsuhteen osa-aikaistamista. Toimenpiteet astuvat voimaan 1.1.2015 alkaen.

Neuvottelun alkaessa vähennystarpeen arvioitiin edellyttävän enintään 40 henkilön vähentämistä.

Kustannussäästöjä haetaan jatkossa myös uusista tilaratkaisuista, joiden tavoitteena on vähentää oppilaitoksen käytössä olevien tilojen määrää ja toisaalta lisätä eri toimintojen välistä synergiaa. Sekä Porissa että Raumalla on käynnissä suunnittelutyö kampushankkeiden toteuttamiseksi.

Yt-neuvottelujen taustalla on opetus- ja kulttuuriministeriön kesällä 2013 julkistama ammatilliseen koulutukseen vuosina 2014–2016 kohdistuvat mittavat rahoituksen ja opiskelijamäärien leikkaukset.

Winnovalle tulevia vuosia koskeva päätös merkitsee vuositasolla 8–10 miljoonan euron sopeuttamista vuoteen 2017 mennessä.