Winnovassa 40 työntekijän vähennystarve

Länsirannikon Koulutus Oy Winnovan kaikkia toimintoja koskevat yt-neuvottelut alkavat. Neuvottelut kohdistuvat yhtiön koko henkilöstöön, noin 660 henkilöön. 

Jo toteutuneiden ja tiedossa olevien eläköitymisten sekä aiemmin päätettyjen henkilövähennysten lisäksi nyt käynnistyvät yt-neuvottelut tähtäävät enintään 40 henkilön vähentämiseen.

Toimitusjohtaja Lasse Schulzin mukaan sopeuttamistarve yhtiössä on aiemmin arvioitua alhaisempi. 

- Hyvässä hengessä toteutettujen rakenteellisten muutosten ansiosta taloudellinen tulos on kehittynyt suotuisasti kuluvan vuoden aikana, eikä lomautuksiin ole Winnovan aikana vielä kertaakaan jouduttu. Lisäksi panostukset asiakaspalveluun ja työelämäyhteyksiin ovat tuottaneet tulosta koulutuksen lisämyyntinä. Kun vielä ammatillisen koulutuksen valtionosuuksien leikkauksia tultaneen hieman keventämään alkuperäiseen suunnitelmaan nähden, talouden sopeuttamistarve on laskenut noin miljoonalla eurolla 4,5-5 miljoonaan euroon. Tästä noin 2,4 miljoonaa tulee kohdistumaan suoraan henkilöstökustannuksiin, kertoo Schulz.