Winnovassa ei lomautettu

Winnovan yt-neuvottelut on saatu päätökseen. Jo aiemmin toteutettujen sopeuttamistoimien ansiosta lomautukset vältetään tänä vuonna.
Vuosiin 2015 ja 2016 kohdistuviin sopeuttamistoimenpiteisiin palataan myöhemmin. Vuoteen 2016 mennessä pitää väkeä vähentää 100 henkilötyövuoden verran. Arvion mukaan vähennystarpeesta puolet toteutuu normaalin eläköitymisen kautta ja määräaikaisten työsuhteiden täyttämättä jättämisellä.
Nyt päättyneissä yt-neuvotteluissa Winnovassa keskityttiin lähinnä kuluvaan vuoteen. Muun muassa opiskelijoiden lähiopetustuntimäärää vähennetään kahdella tunnilla opintoviikkoa kohti. Lisäksi esimerkiksi kuraattorien siirtymisestä osaksi järjestäjäpaikkakunnan henkilöstöä neuvotellaan omistajien kanssa.