Ydinjätekuljetuksia odotettavissa Eurajoelle 46 vuoden ajan

Loviisan ydinvoimalat jättävät käyttöaikanaan jälkeensä 8000 polttoainenippua. Kun ydinjätettä on jäähdytetty voimalaitosalueella vähintään pari vuosikymmentä, se on tarkoitus loppusijoittaa Eurajoen Olkiluodon kallioperään.

Tämä tarkoittaa pitkään jatkuvaa vaarallisen aineen kuljetusta halki eteläisen Suomen joko maitse tai meritse. 

Posiva on hahmotellut reittivaihtoehtoja loppusijoituslaitoksensa rakentamislupahakemukseen. Maantiellä kuljetukset ohjattaisiin Olkiluotoon kasitietä pitkin tai Euran kautta. Junalla pääteasemana olisi Vuojoki ja laivalla Rauman tai Olkiluodon satama.

Kuljetusmuodosta ja loppusijoituslaitoksen aikatauluista riippuen ydinjätekuljetuksia Loviisasta Eurajoelle tarvitaan 1-6 kertaa vuodessa lähes 50 vuoden ajan.

Lue lisää ympäristösivulta tiistain Länsi-Suomesta.