Ydinpolttoaineen varastoaltaita uhkaa ikääntyminen

Kun ydinvoimalaitos alkaa ikääntyä, sen merkit näkyvät myös varsinaisen voimalarakennuksen ulkopuolella.

Esimerkiksi käytetyn ydinpolttoaineen välivarastot ovat Suomessa jo yli kolmekymppisiä. Jatkuva veden paine ja lämpötilanvaihtelut rasittavat erityisesti betonialtaita, joiden olisi pysyttävä hyvin tiiviinä.

Ruotsin Oskarshamnin altaissa on jo havaittu iän tuomia halkeamia.

– Altaat ovat samanlaisia ja käytännössä samanikäisiä kuin Olkiluodon ja Loviisan käytetyn polttoaineen varastoissa olevat altaat, sanoo toimistopäällikkö Pekka Välikangas Säteilyturvakeskuksen (STUK) rakennustekniikkatoimistosta.

Välitöntä vuotoriskiä altaissa ei viranomaisen mukaan ole, mutta tietoa tilanteesta ja erityisesti sen kehittymisestä on liian vähän.

Allasrakenteet ovat osa ydinvoimalaitosten valvontaa myös Suomessa.

– Olkiluodon ja Loviisan välivarastoaltaiden kunnonvalvonnassa ei ole tullut esille rakenteellisia poikkeamia, jotka olisivat vaarantaneet rakenteiden suunnittelun mukaisen toiminnan ja ydinturvallisuuden varmistamisen, Välikangas summaa.